save
 • Sunsanee said

  08/01/61 15:19

  แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดทำเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในธุรกิจของชำร่วยค่ะ

  https://goo.gl/forms/xcZu5T5lEw35sBhB3

  ขอบคุณมากค่ะ

  ถูกใจ :

  ให้กำลังใจ : 0 คน

ความคิดเห็น

เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะโพสต์ได้.